Добре дошли!

Моята спецалност и страст е психотерапията.

Винаги съм имала изявен интерес към връзките,

отношенията с другите и това, което ги прави успешни или не.

С различни техники и инструменти, основани на доказателства и опит,

моите цели са да ви помогна да разберете по-добре себе си и околните,

да се чувствате по-щастливи и по-значими в житейски, в личен

и в професионален план.

Животът скрит е в дребните неща.
В жест обикновен, ала човешки.
В любима песен, слушана в нощта,
с човек, умеещ да прощава грешки

 

Дамян Дамянов

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, в атмосфера на доверие, конфиденциалност и значимост на споделеното.

a

Групова психотерапия

Освен основен терапевтичен метод, груповата психотерапия може да бъде и допълнение към индивидуалните терапевтични сесии.

Работа с деца

Подходите в психотерапевтичната работа с деца са разнообразни, като техниките и методиките са адаптирани към възрастовите особености и индивидуалната специфика на детето.

Workshop

Уъркшопите се провеждат в рамките на поне два дни до седмица, обикновено извън София.  Този формат на психотерапевтична работа е свързан с дълбоки емоционални преживявания.